Forsendelse MRN opfølgning

Senest ajourført den 
Oplysningerne på Europa-serveren stilles til rådighed i den form, hvori de modtages fra de forskellige landes IT-afdelinger. Oplysningerne er kun til orientering og er således ikke bindende for Kommissionen og de pågældende medlemslandes myndigheder. For nærmere oplysninger henvises til de pågældende landes toldmyndigheder.