Списък на митническите учреждения (само за международни операции)

Последна актуализация 
Европейският web сървер обезпечава данните, получени от различните ИТ системи от различните страни. Осигурените данни са само за информация и не са свързани нито с Комисията, нито със заинтересованатна Национална администрация. За специфични запитвания и информация относно съдържанието, моля свържете се с Митническата администрация на съответната страна.