European Commission logo

POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA AUTONÓMNYCH CIEL A AUTONÓMNE COLNÉ KVÓTY

Na tejto stránke nájdete informácie o pozastavení autonómnych ciel podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 2021/2278
a o autonómnych colných kvótach podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 2021/2283.Vyhľadávanie informácií