European Commission logo

POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA AUTONÓMNYCH CIEL A AUTONÓMNE COLNÉ KVÓTY

Na tejto stránke nájdete informácie o pozastavení autonómnych ciel podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1387/2013
a o autonómnych colných kvótach podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1388/2013.Vyhľadávanie informácií