Tarifna opustitev

Zadnja posodobitev:  01-12-2020

Dostop do opustitev prek poglavij

Zahtevek lahko pošljete tako, da izberete posamezni cikel objave in poglavje Kombinirane nomenklature.