Întrebări frecvente - Suspendări

Cuprins

  1. Ce sunt suspendările tarifare autonome?
  2. Puncte de contact

Ce sunt suspendările tarifare autonome?

Suspendările aprobate în temeiul articolului 31 din Tratatul privind funcționarea UE constituie o excepție de la situația obișnuită, plata taxelor stabilite în Tariful Vamal Comun cu privire la toate produsele intrate în vederea punerii în liberă circulație.
În timpul perioadei de valabilitate a măsurii și pentru o cantitate nelimitată, indiferent de origine, acestea permit renunțarea totală (suspendare totală) sau parțială (suspendare parțială) la taxele normale aplicabile mărfurilor importate (taxele antidumping nu sunt afectate de aceste suspendări).

Sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului (JO L 354, 17.12.2013, p. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
Este revizuit la fiecare șase luni.

Principiile sunt stabilite în comunicarea Comisiei privind suspendările și contingentele tarifare autonome (JO C 363, 13.12.2011, p. 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Principalele condiții de obținere a unei suspendări sunt

  • lipsa unui produs european concurent și
  • valoarea taxelor vamale necolectate, care nu trebuie să depășească 15 000 EUR pe an.

Solicitările trebuie trimise Comisiei prin intermediul administrațiilor competente din statul membru cel târziu la data de:

  • 15 martie, pentru implementare la 1 ianuarie a anului următor, și
  • 5 septembrie, pentru implementare la 1 iulie a anului următor.
Pentru mai multe informații referitoare la termenele limită stabilite la nivel național, vă rugăm să accesați site-ul web al administrației din țara dumneavoastră.

Obiecțiile referitoare la suspendări trebuie transmise acelorași administrații competente din statele membre.

Formularele de completat se regăsesc în comunicarea Comisiei din 13.12.2011 (2011/C 363/02).

Acest site web este actualizat periodic, în funcție de apariția de noi solicitări și de discuțiile din cadrul Grupului pentru economie tarifară. Dacă doriți să fiți informat(ă) cu privire la aceste actualizări, vă rugăm să vă abonați la buletinul nostru informativ online (Taxare și Uniune Vamală) - site web actualizat http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_ro.htm