European Commission logo
hr Hrvatski
Porezna i carinska unija

Ova web stranica pruža pristup do Sustava razmjene trošarinskih podataka (SEED)

Za više informacija o SEED-u kliknite ovdje,a posebna izjava o odricanju odgovornosti za ovu uslugu nalazi se ovdje.

Za informacije o važećim SEED odobrenjima možete kontaktirati nadležnu administraciju za trošarine u svojoj državi članici. Medutim, imajte u vidu da sukladno odredbama o zaštiti podataka postoje ograničenja prilikom davanja takvih informacija. Ukoliko trebate trošarinsko odobrenje, molimo kontaktirajte nadležnu administraciju za trošarine.