SEED-on-Europa
 

Deze website verleent toegang tot het System for Exchange of Excise Data (SEED)

Voor meer informatie over SEED Klik hier, Specifieke vrijwaringsclausules voor deze dienst vindt u hier.


Voor nadere informatie over de geldigheid van het accijnsnummer kunt u contact opnemen met het voor u bevoegde douanekantoor. Denk er evenwel aan dat er in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming beperkingen gelden voor de informatie die een administratie mag verstrekken.