SEED-on-EUROPA
 

Denna webbplats ger åtkomst till SEED (System for Exchange of Excise Data)

För mer information om SEED klicka här,och en specifik ansvarsfriskrivning för denna tjänst ges här.


För mer information om en befintlig SEED-registrering kan du kontakta punktsskatteadministrationen i din egen medlemsstat. Kom dock ihåg att enligt bestämmelserna om dataskydd kan det finnas begränsningar för vilken information som kan lämnas ut.