SEED What's New

Nu finns det ett nytt öppet gränssnitt för kontroll av punktskattenummer.

Det finns en SOAP-tjänst, med samma funktioner som den interaktiva tjänsten. WSDL-filen finns här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/services/excise/verification?wsdl. Du kan skicka tekniska frågor om tjänsten till TAXUD - eCUSTOMS.  •