Domov
8

Oznaka za ponovno uporabo je prikazana samo za dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika: D (večkratno) / N (enkratno).