Domov

Količina je prikazana samo za dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika, k količini je dodana ustrezna merska enota: kg/liter (15°C)/liter (20°C)/1000 enot/drugo.