European Commission logo

Forsendelse MRN opfølgning

Senest ajourført den 

Oplysningerne på Europa-serveren stilles til rådighed i den form, hvori de modtages fra de forskellige landes IT-afdelinger. Oplysningerne er kun til orientering og er således ikke bindende for Kommissionen og de pågældende medlemslandes myndigheder. For nærmere oplysninger henvises til de pågældende landes toldmyndigheder.

MRN information er kun tilgængelig for forsendelser, der er afsluttet efter den

Display Transit Movements eMap