Taxation and Customs Union

EORI-deltagande myndigheter – frågesida

Senaste uppdatering

Retrieve EORI Sharing Authorities

V.g. välj en kombination av land och myndighetsnamn/adresstextsträng

Sökregler: För att söka efter en del av ett ord i namn-/adressrutan kan procenttecknet användas som jokertecken. En sökning på "Be%%" ger alla namn och adresser som innehåller något av följande ord: "Belgien", "Berlin", "Belfast", "Bergamo" osv.