Taxation and Customs Union

Organi za skupno rabo EORI – stran za poizvedbe

Zadnja sprememba

Retrieve EORI Sharing Authorities

Izberite katero koli kombinacijo besedilnega niza države in imena/naslova organa

Pravila za iskanje: Če želite pri iskanju v polju z imenom/naslovom uporabiti samo del besede, uporabite znak za odstotke kot nadomestni znak. Če boste iskali niz „Be%%“, boste našli vsa imena/naslove, v katerih se pojavi ena od naslednjih besed: „Belgija“, „Berlin“, „Belfast“, „Bergamo“ itd.