Taxation and Customs Union

EORIs osalevad asutused - Päringulehekülg

Viimati uuendatud

Retrieve EORI Sharing Authorities

Palun valida tekstisõne, mis on kombinatsioon riiginimest ja asutuse nimest/aadressist

Otsingueeskirjad: Sõnaosa otsimisel nime-/aadressilahtris kasutada metamärgina protsendimärki. Otsingu "Be%%" tulemuseks on kõik nimed/aadressid, kus esineb üks järgmistest sõnadest: "Belgia", "Berliin", "Belfast", "Bergamo" jne.