Taxation and Customs Union

EORI kodo patvirtinimas

Paskutinis atnaujinimas

Retrieve EORI number validation

Prašymą patvirtinti EORI kodą galite pateikti įvesdami EORI kodą ir spustelėdami „Patvirtinti“