EORI numura validācija

Lai veiktu validāciju, ievadiet EORI numuru un uzklikšķiniet uz „Validēt”.