validácia čísla EORI

Žiadosť o validáciu podáte zadaním čísla EORI a kliknutím na „validovať“