Weryfikacja numeru EORI

Weryfikację można przeprowadzić wpisując numer EORI i klikając na „Zatwierdź”