validácia čísla EORI

Posledná aktualizácia  
validácia čísla EORI
Žiadosť o validáciu podáte zadaním čísla EORI a kliknutím na „validovať“