Weryfikacja numeru EORI

Ostatnia aktualizacja 
Weryfikacja numeru EORI
Weryfikację można przeprowadzić wpisując numer EORI i klikając na „Zatwierdź”