EORI numura validācija

Aktualizēts pēdējo reizi 
EORI numura validācija
Lai veiktu validāciju, ievadiet EORI numuru un uzklikšķiniet uz „Validēt”.