Retrieve EORI number validation

Moguće je postaviti upit za validaciju upisujući EORI broj i klikom na "Validacija"