Validacija EORI broja

Zadnja izmjena: 
Retrieve EORI number validation
Moguće je postaviti upit za validaciju upisujući EORI broj i klikom na "Validacija"