Потвърждение на EORI номер

Последна актуализация 
Retrieve EORI number validation
Можете да инициирате заявка за потвърждение като въведете EORI номера и натиснете бутона „Утвърди“