Retrieve EORI number validation

Можете да инициирате заявка за потвърждение като въведете EORI номера и натиснете бутона „Утвърди“