Kinnitada EORI numbri kehtivus

Check if EORI number is valid

EORIs osalevad asutused

Search on EORI Sharing Authorities

EORI registreerimisasutused

Search on EORI Registering Authorities