Επικύρωση αριθμών EORI

Check if EORI number is valid

Αρχές κοινοχρησίας του EORI

Search on EORI Sharing Authorities

Αρχές καταχώρισης του EORI

Search on EORI Registering Authorities