Identifiering och registrering av ekonomiska aktörer
 

Denna webbplats ger tillgång till uppgifter om systemet för identifiering och registrering av ekonomiska aktörer (EORI), upprättat genom rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Validering av EORI-nummer
  2. Informationssökning om EORI – deltagande myndigheter
  3. Informationssökning om EORI – registrerande myndigheter