Registracija in identifikacija gospodarskih subjektov
 

To spletno mesto omogoča dostop do informacij, povezanih s sistemom za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov (EORI), kakor je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Preveri veljavnost številk EORI
  2. Poišči informacije o Organi za skupno rabo EORI
  3. Poišči informacije o Organi za registracijo EORI