Identifikácia a registrácia hospodárskych subjektov
 

Táto stránka umožňuje prístup k informáciám týkajúcim sa systému identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI), ako sa ustnovuje v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Validovať čísla EORI
  2. Vyhľadať informácie o Zúčastnené orgány EORI
  3. Vyhľadať informácie o Registračné orgány EORI