Identificarea şi înregistrarea operatorilor economici
 

Acest site web oferă acces la informaţii cu privire la sistemul de înregistrare şi identificare a operatorilor economici (EORI) instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Validează numerele EORI
  2. Caută informaţii despre Autorităţi care utilizează EORI în comun
  3. Caută informaţii despre Autorităţi responsabile de înregistrarea în EORI