Registratie en identificatie van bedrijven
 

Deze site verschaft toegang tot informatie over het systeem voor de registratie en identificatie van bedrijven of EORI (Economic Operators Identification and Registration system), vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Validering EORI-nummers
  2. Zoek informatie over EORI-delende autoriteiten
  3. Zoek informatie over EORI-registrerende autoriteiten