Komersantu identifikācija un reģistrācija
 

Šī vietne nodrošina piekļuvi informācijai par komersantu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (EORI), kas izveidota ar Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regulu (EK) Nr. 648/2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Validēt EORI numurus
  2. Meklēt informāciju  EORI iestādes, kas veic informācijas apmaiņu
  3. Meklēt informāciju  EORI iestādes, kas veic reģistrāciju