Ekonominių operacijų vykdytojų identifikavimas ir registravimas
 

Šioje svetainėje suteikiama galimybė gauti informacijos, susijusios su Ekonominių operacijų vykdytojų identifikavimo ir registravimo sistema (EORI), nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Patvirtinti EORI kodus
  2. Ieškoti informacijos apie EORI paskirtosios institucijos
  3. Ieškoti informacijos apie EORI registravimo institucijos