Talouden toimijoiden tunnistus ja rekisteröinti
 

Tämän sivuston kautta saa tietoja talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmästä (EORI), josta säädetään yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä läkakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä huhtikuuta 2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  EORI-numeroiden validointi
  2. Tietojen hakeminen EORI - Asianomaiset viranomaiset
  3. Tietojen hakeminen EORI - Rekisteröintiviranomaiset