Ettevõtjate identifitseerimine ja registreerimine
 

See veebisait võimaldab juurdepääsu nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 648/2005), kehtestatud ettevõtjate identifitseerimise ja registreerimise süsteemiga (EORI) seotud teabele [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Kinnitada EORI numbri kehtivus
  2. Otsida teavet EORIs osalevad asutused
  3. Otsida teavet EORI registreerimisasutused