Καταχώριση και ταυτοποίηση οικονομικών παραγόντων

This site provides access to the information related to the Economic Operator Identification and Registration system (EORI) as established by Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992, establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of European Parliament and of the Council of 13 April 2005.

Επικύρωση αριθμών EORI

Check if EORI number is valid

Αρχές κοινοχρησίας του EORI

Search on EORI Sharing Authorities

Αρχές καταχώρισης του EORI

Search on EORI Registering Authorities