Καταχώριση και ταυτοποίηση οικονομικών παραγόντων
 

This site provides access to the information related to Economic Operators Identification and Registration system (EORI) as established by the Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992, establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005.

  1.  Επικύρωση αριθμών EORI
  2. Αναζήτηση πληροφοριών για Αρχές κοινοχρησίας του EORI
  3. Αναζήτηση πληροφοριών για Αρχές καταχώρισης του EORI