Registrering og Identifikation af økonomiske operatører
 

Dette site giver adgang til information om det system for registrering og identifikation af økonomiske operatører (EORI), der blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Validér EORI-numre
  2. Søg information om EORI deltagende myndigheder
  3. Søg information om EORI registrerende myndigheder