Identifikace a registrace hospodářských subjektů
 

Tato stránka poskytuje přístup k informacím týkajícím se systému identifikace a registrace hospodářských subjektů (EORI) jak je stanoveno v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, naposledy pozměněném v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005 [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Ověřit čísla EORI
  2. Vyhledat informace o Zúčastněné orgány EORI
  3. Vyhledat informace o Registrační orgány EORI