Митнически учреждения за транзит - Начална страница
 

Европейският web сървер обезпечава информация на тази страница, базирана на данните, осигурени и поддържани от компетентните органи на Националните администрации. Осигурените данни са само за информация и не са свързани нито с Комисията, нито със заинтересованата Национална администрация. За специфични запитвания и информация относно съдържанието, моля свържете се с Митническата Администрация на съответната страна

  1.  Потвърди EORI номера
  2. Информация за митническо учреждение Изпълняване на заявки за информация за МУ
  3. Информация за митническо учреждение Зареждане на данните