European Commission logo

Sledování MRN - Export (pouze mezinárodní zásilky)

Poslední aktualizace: 

Export MRN Follow-up

Internetový server EUROPA poskytuje informace, tak jak byly obdrženy z různých komunikačních prostředí z té které země. Uvedená data slouží pouze pro informaci and nejsou závazná ani pro Komisi, ani pro příslušné národní správy. Požadujete-li specifické dotazy či informace týkající se obsahu kontaktujte prosím celní správy příslušných zemí.

informace o MRN je dostupná pouze pro mezinárodní zásilky uskutečněné po

Top