Sledenje MRN - izvoz

Zadnja posodobitev: 

Export MRN Follow-up

Na spletni strežnik EUROPA so podatki posredovani iz različnih IT okolij posameznih držav. Posredovani podatki so zgolj informativnega značaja, zanje je odgovorna carinska administracija posamezne države. Za dodatna vprašanja in informacije v zvezi z vsebino, se obrnite na carinsko administracijo ustrezne države.

Podatki v zvezi z MRN številko so na voljo le za tranzitne operacije, ki so bile zaključene po

Top