Opvolging MRN Export (alleen voor internationale ECS bewegingen)

Laatste bijwerking: 

Export MRN Follow-up

De EUROPA webserver verschaft de gegevens zoals zij verkregen zijn van de verschillende IT omgevingen van de lidstaten. De gegevens worden enkel ter informatie verschaft en zijn niet bindend voor de Commissie of voor de betreffende Lidstaten. Voor specifieke vragen en verdere informatie omtrent deze inhoud vragen wij contact op te nemen met de Douaneadministratie van de betreffende lidstaat.

MRN Informatie is enkel beschikbaar voor ECS bewegingen beëindigd na

Top