Ekspordi MRN jälgimine

Viimane uuendus: 

Export MRN Follow-up

Webserver EUROPA võtab andmed vastu erinevate riikide erinevatest IT keskkondadest. Andmekogud on informatiivset laadi ega ole kohustuslikud ei Komisjonile ega Riiklikele Administratsioonidele. Eripäringute ja informatsiooni saamiseks palume pöörduda vastava riigi administratsiooni poole.

MRN informatsioon on kättesaadav nende Transiitvedude kohta mis on alustatud peale

Top