Export MRN uppföljning (endast indirekt export)

Senaste uppdatering 
Uppgifterna från webbservern EUROPA visar ärendeinformation så som den tas emot från de olika medlemsstaterna. Uppgifterna ges enbart i informationssyfte och är inte bindande för Kommissionen eller berörd nationell myndighet. För närmare information hänvisas till tullmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna.