Praćenje izvoznog MRN-a (samo međunarodna kretanja)

Zadnje ažuriranje 
Poslužitelj EUROPA prezentira podatke onako kako su primljeni sa raznih informatičkih sustava različitih zemalja. Dostupni podaci su isključivo informativnog karaktera i nisu obvezujući niti za Komisiju, niti za nacionalne administracije. Za specifične upite i informacije vezane uz sadržaj, molimo kontaktirajte carinsku administraciju odgovarajuće zemlje.