European Commission logo

Export MRN uppföljning (endast indirekt export)

Senaste uppdatering: 

Export MRN Follow-up

Uppgifterna från webbservern EUROPA visar ärendeinformation så som den tas emot från de olika medlemsstaterna. Uppgifterna ges enbart i informationssyfte och är inte bindande för Kommissionen eller berörd nationell myndighet. För närmare information hänvisas till tullmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

MRN information är endast tillgänglig om ECS ärendet har avslutats efter :

Top