European Commission logo

Căutarea Operaţiunilor de Export (doar pentru tranzitele internaţionale)

Ultima actualizare: 

Export MRN Follow-up

Webserverul Europa conferă datele primite de la diversele medii IT ale diferitelor ţări. Datele oferite sunt doar pentru informare şi nu vizează Comisia sau Administraţiile Naţionale implicate.Pentru interogările specifice şi informaţiile referitoare la conţinut, vă rugăm contactaţi Administraţia Vamală din ţara implicată.

Informaţiile referitoare la MRN sunt disponibile doar pentru operaţiunile de tranzit internaţionale, după ce acestea au fost întocmite.

Top